Cornelis en Jan Pieter van Suchtelen

Vader en zoon, kaartenmakers en militairen

In 1749 wordt de eerste kaart van Grave gemaakt die is getekend op basis van driehoeksmeting. De tekenaar is majoor Cornelis van Suchtelen, militair ingenieur in Grave. Zijn zoon Jan Pieter die twee jaar later in Grave wordt geboren, treedt in de voetsporen van zijn vader en wordt bovendien diplomaat in dienst van de Russische Tsaar.

Al sinds de middeleeuwen worden er in Nederland kaarten gemaakt van polders om kanalen te plannen en waterschapslasten van grondeigenaren vast te stellen. Kaarten van steden worden tot 1540 door schilders gemaakt. Omstreeks 1560 tekent Jacob van Deventer in opdracht van koning Filips II kaarten van alle vestingsteden in de Nederlanden. Zijn kaart van Grave is er helaas niet meer. De oudst bekende tekening van Grave dateert uit deze periode en is gemaakt door Matteo Neroni. In de zeventiende eeuw worden kaarten, plattegronden en stadsgezichten gebruikt als wandversiering, illustratie, voor militaire studie en voor propaganda. Voor Grave zijn deze vroege stadsgezichten en plattegronden lang niet altijd betrouwbaar!

In de tweede helft van de achttiende eeuw komt de techniek van het landmeten tot ontwikkeling. De landmeters meten de afstand tussen twee vaste punten in het landschap, meestal kerktorens,als basislijn. Daaraan koppelen ze een netwerk van driehoeken door lijnen te trekken tussen een groot aantal makkelijk herkenbare punten (molens, kastelen, bruggen). Van deze driehoeken meten ze alleen de hoeken. Met de lengte van de basislijn en deze hoeken kunnen ze de afstand tussen de meetpunten berekenen zonder met meetkettingen te moeten slepen. Kaarten worden nauwkeuriger en dat wordt steeds belangrijker. Deze techniek blijft in gebruik totdat de lucht- en satellietfotografie haar intrede doet.

Cornelis van Suchtelen is majoor van de genie in Grave. Als militair ingenieur moet hij vestingwerken inspecteren en ontwerpen en leiding geven aan bouw- en herstelwerkzaamheden. Hij is op de hoogte van de moderne driehoeksmeting maar weet ook hoe belangrijk een gedegen wiskundige opleiding daarvoor is. Zijn zoon Jan Pieter (geb. Grave 1751) krijgt de vorming als militair ingenieur van zijn vader, die hem in de wiskunde onderwijst. Jan Pieter wordt zelf ook militair, maar als zijn carrière niet erg vlot vertrekt hij in 1783 naar Rusland waar hij in dienst treedt van tsarina Catharina de Grote. Hij ontwerpt er kanalen en vestingen. Al in 1789 is hij generaal-majoor. Tsaar Alexander I stelt hem in 1801 aan als directeur van het Cartografisch instituut in Moskou en in 1809 wordt hij ambassadeur van Rusland in Zweden. Hij overlijdt in Stockholm (1836) als graaf in de Russische adel.

Andere beroemdheden uit Grave

Maria (1433-1463), de oudste dochter van Arnoud van Gelre, is geboren op het kasteel. Zij wordt koningin van Schotland. Haar neef Karel (1467-1538), kleinzoon van Arnoud en de voorlaatste hertog van Gelre, is ook een Gravenaar. En ook de wieg van Anna van Buren (1533-1558), de eerste vrouw van Willem van Oranje, staat op het kasteel. Jan Hondong (1893-1968) bestuurt als piloot bij de KLM 'De Snip' tijdens de eerste rechtstreekse vlucht naar de Antillen. De jezuïet Johan Stein (1871-1951) wordt directeur van de Vaticaanse sterrenwacht. Herman Tillemans van de Missionarissen van het Heilig Hart (1902-1975) wordt bisschop. Maar de beroemdste is wel Jan Wier.