De Graafsche Courant

Drukkers en uitgevers

Het fenomeen krant is al oud, wanneer in 1795 ook de stad Grave een eigen wekelijks nieuwsblad krijgt. Het heet simpelweg Graafsche Courant en het eerste nummer komt uit op zaterdag 28 maart 1795. Rond 1798 wordt de uitgave alweer gestaakt. Een nieuwe poging, in 1852, heeft blijvend succes: de Graafsche Courant verschijnt nog steeds.

In 1791 begint Jan Alexander Krieger een drukkerij met boekhandel in zijn geboortestad. Hij is de eerste drukker die Grave ooit heeft gehad (boekverkopers waren er al eerder). Kriegers eerste druksel is opgedragen aan de Graafse magistraat, hetzelfde gezelschap dat hij in 1794 de stad uit zal jagen in naam van de revolutie. Zijn Graafsche Courant staat nadrukkelijk in dienst van die revolutie: het blad prijkt met de kop 'Gelykheid, Vryheid, Broederschap'. Kriegers' opvolger Adriaan van Dieren stopt de krant rond 1798.

Het bedrijf van Van Dieren komt snel tot bloei. Hij drukt voornamelijk schoolboeken en stedelijke circulaires en publicaties, maar soms waagt hij zich ook aan ambitieuzer werk. Zo drukt hij een bundel met een aantal geschriften van een landelijk 'genootschap ter bevordering van waaren godsdienst, deugd, kunst en wetenschap' (1797). Van Dieren sterft in 1831; zijn zoon Johannes Rudolf volgt hem op. Na diens dood in 1849 zet zijn weduwe Elisabeth van der Steen de zaak voort onder het adres 'wed. J.R. van Dieren'. Zij is het die op zaterdag 3 januari 1852 het eerste nummer laat verschijnen van een Weekblad voor de stad en het kanton Grave. In 1877 wordt dit blad herdoopt in Graafsche Courant. Eerder had Josué Witz heel kort, van 6 oktober 1849 tot en met 5 januari 1850 een Marktblaadje voor de Stad en het Kanton Grave het licht doen zien. Witz was een andere Graafse drukker; hij werkte vooral voor J.G. Le Sage ten Broek, de katholieke emancipator

Het Weekblad van de weduwe Van Dieren bevat binnen- en buitenlands nieuws, gemeentelijke mededelingen, kerkelijke berichten, berichten uit stad en streek, marktprijzen, waterstanden, gemeenteraadsverslagen en zelfs een feuilleton. Later komen er ook advertenties in de krant, van meldingen van verkopen door notarissen tot lofzangen op wonderpillen toe. Het blad wordt een van de steunpilaren van het bedrijf. Dat blijft in de familie tot A.F.G. van Dieren in 1910 het overdoet aan de gebroeders Theodoor en Antoon Verhaak. Een dochter van Van Dieren trouwt met een Van Haaren en een dochter uit dit huwelijk trouwt met Antoon Verhaak. De Graafsche Courant blijft zo langs een omweg in de familie, met vers bloed. Inmiddels is het blad onderdeel van het Wegener-concern. Het verschijnt nog trouw elke week, op dinsdag, met een bijblad op vrijdag.

Een Graafse almanak

Jan Alexander Krieger is al eerder met nog iets nieuws gekomen: een eigen Graafse agenda onder de titel Comptoir en Schryf Almanach. Aan het eind ervan geeft Krieger lijsten van ambtsdragers in de stad Grave en in de streek. Er zijn exemplaren van bekend uit 1793 en 1794. De almanakken zijn voorzien van oranje lintjes, tegen Kriegers overtuigingen in. Dat wekt later de spotlust van zijn politieke tegenstanders.