De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Michiel de Ruyter - Vensterles

Groep 5-8

Michiel de Ruyter

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • Weten de leerlingen dat de zeventiende eeuw een tijd was van grote zeeslagen en zeehelden.
 • Weten de leerlingen waarom er oorlog uitbrak op zee tussen Nederland en Engeland.
 • Weten de leerlingen dat Michiel de Ruyter de grootste zeeheld van zijn tijd is en dat hij zijn grootste succes had bij Chatham.
 • Weten de leerlingen dat Michiel de Ruyter een betere manier van oorlogvoeren op zee introduceerde en dat 'De Zeven Provinciën' zijn vlaggenschip was.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • kleurpotloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad Michiel de Ruyter

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 7/8.

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat

Illustrator: Fred Marschall

Informatieblokjes

Werkblad

 • Standbeeld Michiel de Ruyter Vlissingen
 • Het verbranden van de Engelse vloot voor Chatham, door Peter van de Velde. (Wikimedia)
 • Foto model van Michiels vlaggenschip De Zeven Provinciën (Wikimedia)