Baron van Keverberg

Frankrijk had verlichte filosofen als Diderot, Rousseau en Voltaire. Engeland wetenschappers als Hume & Newton. Nederland werd vertegenwoordigd door Baruch de Spinoza en Eise Eisinga. En Limburg: Limburg had de verlichte denker Karel Lodewijk baron van Keverberg.

Verlichting

De 18e eeuw is de eeuw van de Verlichting. Het uitgangspunt van de Verlichting was dat je niet diende te geloven wat de kerk (of een andere autoriteit) je vertelde, maar dat je je eigen gezonde verstand - je ratio - moest gebruiken om tot kennis te komen.

Dat lijkt tegenwoordig misschien een open deur, maar destijds was het een revolutionair nieuwe gedachte. Ook het uitvoeren van (natuurwetenschappelijke) experimenten speelde een belangrijke rol in de Verlichting. Door een experiment uit te voeren kon je zelf ontdekken hoe de natuur werkte en in elkaar stak.

De verlichtingsdenkers waren ervan overtuigd dat ze door hun verstand te gebruiken alle geheimen zouden doorgronden, alle bijgeloof ontmaskeren en alles 'verlichten'.

Karel Lodewijk van Keverberg

Karel Lodewijk baron van Keverberg, afkomstig uit Haelen, was zo'n man van de Verlichting. Hij kreeg een uitgebreide opleiding. Hij studeerde filosofie, rechten, en economie. Ook volgde hij colleges over de rechten van de mens. De beginselen daarvan waren tijdens de Verlichting door onder andere de Engelsman John Locke geformuleerd.

Landbouw

Baron van Keverberg was net als vele andere verlichtingsdenkers van mening dat de landbouw de bron van alle welvaart was. Tijdens zijn arbeidzame leven besteedde hij veel aandacht aan het bevorderen en moderniseren van de landbouw.

Als bestuurder (onderprefect) van het arrondissement Kleef liet hij heidegronden ontginnen door de boeren om zo meer welvaart te realiseren. Ook bevorderde hij de landbouw en industrie door het fokken van merinoschapen, een ras dat zeer veel zachte wol levert.

Minnaar van de Schone Kunsten en Wetenschappen

Baron van Keverberg was ook erg geïnteresseerd in de Schone Kunsten. Zo deed hij historisch onderzoek naar de middeleeuwse Brugse schilder Hans Memling. Hij publiceerde een boekje over de restauratie van de door Memling geschilderde Ursulaschrijn, die in het Sint-Janshospitaal van Brugge stond.

Ook als wetenschapper verdiende baron Van Keverberg zijn sporen. Onder andere door zijn samenwerking met de beroemde Franse statisticus Adolphe Quételet.

Mary Lodge

In zijn privéleven liet baron van Keverberg eveneens zijn vooruitstrevendheid zien. Voor een man van adel als hijzelf was het normaal om ook een dame van adel te huwen. Maar Karel Lodewijk vroeg tegen alle gewoontes in om de hand van de Engelse Mary Lodge. Ze was niet van adel en bovendien anglicaans.