Wilhelm Lindanus, bisschop van Roermond

In 1569 aanvaardde Wilhelmus Lindanus, geboren als Willem van der Lindt, de functie van bisschop van Roermond. Aangezien het bisdom Roermond zojuist was opgericht, was hij de eerste bisschop. 450 Jaar later bestaat het bisdom nog steeds.

Reformatie en contrareformatie

Met het spijkeren van zijn 95 stellingen op de kerkdeuren van Wittenberg lanceerde Maarten Luther in 1517 de reformatie: een poging om de katholieke kerk te hervormen.

Binnen een paar decennia was de gehele kerk in rep en roer. Verschillende hervormingsbewegingen staken de kop op: lutheranen, calvinisten, doopsgezinden, enz. Als tegenreactie op deze reformatie lanceerde de katholieke kerk de zogenaamde contrareformatie. Daarmee hoopte ze de orde weer terug te brengen.

Luik en Roermond

Vóór de contrareformatie hoorden de gebieden die nu Limburg heten bij het bisdom Luik. Koning Filips II wilde dat echter veranderen. De gebieden die tot het bisdom Luik behoorden, vielen namelijk deels wel en deels niet onder zijn macht. Daarom bracht hij alle delen die wel onder zijn gezag vielen samen in een nieuw bisdom: Roermond.

Zo hoopte Filips, die een overtuigd katholiek was, te voorkomen dat Limburg overspoeld zou worden door hervormingsgezinden. Wat ook meespeelde was het feit dat de prins-bisschop van Luik geen goed voorbeeld was voor de gelovigen. Zoals zijn titel al aangeeft was hij zowel bestuurder van een werelds grondgebied, als geestelijk bestuurder van een bisdom. In de praktijk leidde hij in de eerste plaats het luxe leven van een prins, en pas daarna dat van een godsvruchtige gelovige.

Lindanus' onthaal

Filips II droeg in 1561 de voormalige inquisiteur Wilhelmus Lindanus voor om de eerste bisschop van Roermond te worden. Hoewel Lindanus er weinig voor voelde om in het kleine en arme nieuwe bisdom bisschop te worden, accepteerde hij toch zijn nieuwe baan.

De Roermondenaren van hun kant waren niet erg blij met zijn komst. De stad huisvestte al sinds jaren verschillende hervormingsgezinden. Een van hen - Thijs van Lin - was enkele jaren eerder al op de brandstapel beland. En nu zou uitgerekend een strenge katholiek als Lindanus - die zelfs bij de inquisitie was geweest - hun nieuwe bisschop worden.

Uiteraard was ook de prins-bisschop van Luik ertegen. Hij verloor immers een flink deel van zijn machtsgebied, en belangrijker nog: de daarbij behorende inkomsten. Maar Filips II kreeg zijn toch zin.

Ambtsperiode

Het zou nog tot 1569 duren voordat Lindanus daadwerkelijk in Roermond aan de slag kon. De roerige jaren rond de 'Beeldenstorm' van 1566 waren daar mede schuldig aan.

Lindanus zou tot 1588 bisschop van Roermond blijven. Toen werd hij bisschop van Gent, waar hij datzelfde jaar nog overleed. Dat Roermond weinig voor hem betekend had blijkt wel uit het feit dat hij van zijn erfenis niets aan de stad schonk waar hij 17 jaar lang bisschop was geweest.