Jan van Steffeswert, bieldesnider

Jan van Steffeswert is de eerste Limburgse kunstenaar die we met naam kennen. In de Middeleeuwen waren kunstenaars anonieme ambachtslieden. Maar met de komst van de Renaissance veranderde dat: ze werden zelfbewuster en gingen hun werk signeren: 'Ian Bieldesnieder'.

Ambachtsman

Echte kunstenaars zoals wij die tegenwoordig kennen waren er in de Middeleeuwen nog niet. Kunstenaars waren in de eerste plaats ambachtslieden, die zich in een bepaald vak hadden bekwaamd: schilderen, hout snijden, glas vervaardigen, enz.

Zo ook Jan van Steffeswert, die was aangesloten bij het Maastrichtse ambacht (of gilde) van timmerlieden als 'bieldesnieder': beeldsnijder. Samen met de timmerlieden en meubelmakers leverde hij divers houtsnijwerk aan particulieren en kerken.

Ian Bieldesnieder

Binnen het Maastrichtse timmerambacht waren meerdere beeldsnijders actief. Jan van Steffeswert's reputatie als vakman was uitstekend, maar op zich werkte hij op dezelfde wijze als zijn collega's en is zijn werk op artistiek niveau ook met dat van andere collega's te vergelijken.

Waar Jan van Steffeswert echter uniek in is, is dat hij zijn werk signeerde. Tegenwoordig zijn 12 werken van zijn hand met zekerheid bekend. Ze zijn gesigneerd met IAN, Ian Bieldesnieder, Jan van Weerd of Jan van Steffeswert. Zo'n 60 andere werken worden daarnaast aan hem of (een van) zijn leerlingen toegeschreven.

Werken

De bewaard gebleven werken van Jan van Steffeswert zijn allemaal religieuze beelden. Zeer bekend zijn zijn Marianum uit de Dom in Aken en zijn Sint Anna-te-Drieën, dat zich tegenwoordig in het Bonnefantenmuseum in Maastricht bevindt.

Stevensweert en Maastricht

Jan's achternaam doet vermoeden dat hij geboren was in Stevensweert. Daar werkte hij echter niet. Zijn atelier stond waarschijnlijk in de Mariastraat in Maastricht.