De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Koning Willem I - Vensterles

Groep 5-8

Koning Willem I

Benodigdheden

Groep 5-6

Groep 7-8

En verder

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • voor groep 5-6 per groepje een aantal A3-prints van het knipvel met tekstballonnen en kaders
 • kleurpotloden, stiften, scharen, lijm

Leerdoelen

 • De leerlingen weten dat Willem I de eerste koning was van het Huis Oranje-Nassau en een voorvader van Willem-Alexander.
 • De leerlingen weten dat Koning Willem I hard werkte om Nederland rijker en moderner te maken.
 • De leerlingen weten dat Koning Willem I zelf veel besluiten nam. En dat Koning Willem-Alexander dat niet mag.
 • De leerlingen weten wat de taken zijn van onze huidige Koning Willem-Alexander en dat deze anders zijn dan in de tijd van Koning Willem I.
 • (alleen groep 7-8:) De kinderen krijgen inzicht in de manier van besturen binnen een democratie.

Benodigde voorkennis

 • geen

Lesactiviteiten

Introductie

Bespreek klassikaal de volgende vragen als introductie op het onderwerp:

 • Hoe heet de koning van Nederland (Willem-Alexander).
 • Wie ken je nog meer? Wie is zijn moeder? Wie is zijn vrouw? Wie zal na Willem-Alexander koning of koningin worden? (Beatrix, Máxima, Amalia)
 • Op 27 april vieren we Koningsdag. Waarom is het dan overal oranje? (Willem-Alexander is lid van het Huis van Oranje-Nassau en Prins van Oranje; verwijst naar het prinsdom Orange, dat deze familie in bezit kreeg).

Kern

 • Bespreek met de klas de vensterplaat of bekijk het filmpje.
 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • bespreken werkblad
 • voor groep 5-6: bespreken van de door leerlingen gemaakte strips
 • ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat: Thomas Du Caju

i-punten

 • Koning Willem I: http://www.schooltv.nl/video/popup/koning-willemi-onze-eerste-oranje-koning
 • Prins Willem Frederik landt op het strand van Scheveningen op 30 november 1813, Cornelis van Cuylenburgh (1758-1827), circa 1825 (collectie Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Den Haag)
 • Koninklijk Besluit 11 april 1830 (collectie Nationaal Archief)
 • Aandeel Nederlandsche Handel-Maatschappij (Collectie ABN AMRO Kunst & Historie, Amsterdam)
 • Foto van Willem-Alexander met i-Pad ( beeldbank Koninklijk Huis: http://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video)
 • Inwijding van de spoorweg tussen Amsterdam en Haarlem, 19 september 1839, anonieme ets, 1839. (collectie Rijksmuseum, inv. nr. RP-P-OB-76.770)
 • graffiti van Belgische opstandelingen, 1828. (collectie Algemeen Rijksarchief voor België te Brussel, Archief Schuermans, inv.nr. 40)
 • Nieuwe kaart der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, 1816, Weygand, F. J., Baarsel, Cornelis van, Baarsel, Willem Cornelius van (collectie Universitätsbibliothek Bern)

Werkblad

 • Illustraties: Angela Manders
 • Portretten Willem I, II, III en Kon. Juliana: Collectie Rijksmuseum
 • Portret Beatrix: Emiel Ketelaar, FrozenImage
 • Portret Wilhelmina: Google images
 • Portret Willem-Alexander: RVD/Jeroen van der Meyde (via Wikimedia Commons)