De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Kinderarbeid in Engeland in de 19e eeuw

Wordt de wet uit 1819 wel of niet nageleefd?

Het Kinderwetje van Van Houten

Link naar de les

Download de complete les: 32_VO_KinderarbeidinEngelandinde19e_eeuw_SLO.pdf