De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Industriële revolutie: Daens

Kinderarbeid

Het Kinderwetje van Van Houten

Leerdoelen

  • De leerlingen analyseren een film.
  • De leerlingen raken bekend met de gevolgen van de industrialisatie van de samenleving
  • De leerlingen vormen een mening over kinderarbeid.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

  • De film Daens
  • Computers met internet

Beoordeling

De opdrachten worden afzonderlijk beoordeeld. De docent geeft de leerlingen een beoordelingsmodel. Als de leerlingen een aantal opdrachten hebben gemaakt verzamelen ze die in een portfolio, dat als geheel wordt beoordeeld.

Lesactiviteiten

De leerlingen kijken naar de film en maken opdrachten

Link naar de les

Deze les is te vinden op: http://histoforum.net/daens/