De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De eerste steen van de Domtoren in Utrecht wordt gelegd

Actueel
Dom van Utrecht

Op 26 juni 1321 wordt de eerste steen gelegd van de Domtoren in Utrecht. Op de plaats waar de toren wordt gebouwd, stond vroeger een kerkje. Dit kerkje was gebouwd door een Frankische koning, maar daarna door de Friezen verwoest. Utrecht lag in die tijd namelijk in het grensgebied tussen het Frankische en het Friese rijk. De Franken zijn christenen en de Friezen niet.

In het jaar 696 ging de Engelse monnik Willibrord in Utrecht wonen. Willibrord bouwde het verwoeste kerkje weer op en stichtte ook een nieuwe kerk. Hij had besloten om, samen met andere monniken, de ongelovige Friezen te bekeren. Hij wilde dat ze christelijk zouden worden. Vanuit Utrecht begon Willibrord met het verbreiden van het christelijke geloof.