Sterfdag van de Romeinse keizer Constantijn de Grote

Actueel
Constantijn de Grote

Ongeveer 2000 jaar geleden veroveren de Romeinen veel landen. Zo ontstaat het grote Romeinse Rijk. Ook een groot deel van wat nu Nederland is, hoort bij dit rijk. De rivier de Rijn is de noordgrens van het Romeinse Rijk. Zo'n grens heet in de taal van de Romeinen de 'Limes'. Over het Romeinse Rijk regeert een keizer.

Een van die keizers is Constantijn de Grote. Constantijn voert verschillende oorlogen met volken die aan de Rijngrens woonden. Maar hij wordt vooral bekend als de eerste Romeinse keizer die christelijk is. In het jaar 313 besluit hij dat christenen niet meer gestraft mogen worden om hun geloof. Ook sticht hij in Griekenland een nieuwe hoofdstad voor het rijk. Later wordt deze stad Constantinopel genoemd. Op 22 mei 337 sterft Constantijn de Grote.