De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Nazi-Duitsland valt het Rijnland binnen

Actueel
Bezetting van het Rijnland

In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. In deze oorlog staan de 'centralen' tegenover de 'geallieerden'. De centralen zijn Duitsland, Oostenrijk en Turkije. De 'geallieerden' zijn Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland. Heel veel soldaten van deze landen sterven in de oorlog.

In 1917 kiezen de Verenigde Staten van Amerika de kant van de geallieerden. Dit maakt de geallieerden sterker dan de centralen. Ze winnen veel gevechten en veroveren grote gebieden. In oktober 1918 stelt de Amerikaanse president Wilson voor dat er vrede gesloten wordt.

Op 28 juni 1919 wordt in Versailles (Frankrijk) de vrede officieel getekend. In het 'Verdrag van Versailles' staat onder andere dat Duitsland alleen nog maar een beroepsleger mag hebben, met maximaal 100.000 militairen. Ook staat in het verdrag dat het Duitse gebied het Rijnland voor vijftien jaar bezet blijft door geallieerden troepen.

In 1930 wordt het Rijnland door de Fransen ontruimd. Het is Duitsland echter wel verboden om troepen in het Rijnland te legeren. Maar omdat de acties van Italië en Japan in respectievelijk Abessinië (het huidige Ethiopië) en China onbestraft blijven, herbezet Duitsland het Rijnland. Op zaterdag 7 maart 1936 trekken Duitse troepen het Rijnland binnen.