De eerste Sint-Marcellusvloed treft Nederland en Noordwest-Duitsland.

Actueel
Paus Marcellus I

Bij de eerste Sint-Marcellusvloed, op 16 januari 1219, de naamdag van de heilige Marcellus, overstromen grote delen van Noord-Nederland en het Zuiderzeegebied. Deze stormvloed heeft een grote impact, vooral omdat bij eb het water niet veel zakt en tijdens de storm tijdens de volgende vloed weer aan wakkert. Hierdoor breken er nog meer dijken. Deze combinatie, samen met het feit dat er tussen 1170 en 1219 vier grote stormvloeden en overstromingen plaatsvinden, leidt ertoe dat er twee grote binnenzeeën in Nederland ontstaan, namelijk de Zuiderzee en de Waddenzee.

143 jaar later vindt op dezelfde dag de tweede Sint-Marcellusvloed plaats. Deze treft alle landen rond de Noordzee. Langs de gehele Nederlandse kust breken dijken door en grote delen van het land lopen onder water.