De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Hunebedden in Nederland

Grafmonumenten van de eerste boeren

Hunebedden

Leerdoelen

  • De leerling kan vragen en opdrachten over hunebedden in Nederland maken met behulp van aangegeven bronnen op internet.
  • De leerling heeft kennis van de leefwijze van prehistorische boeren in Nederland.
  • De leerling heeft kennis van de bouw van hunebedden en hun betekenis.

Benodigde voorkennis

kennis van leefwijze van jagers

Randvoorwaarden

internet per tweetal

Beoordeling

klassikale nabespreking van de antwoorden

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Activeer voorkennis over het leven van jagers
De hunebedbouwers vestigden zich in tegenstelling tot de jagers langdurig op één plaats. Inventariseer in een onderwijsleergesprek overeenkomsten en verschillen tussen de jagers en de eerste boeren.

Activiteit 2: Maak het werkblad
Leerlingen beantwoorden de vragen en opdrachten op het werkblad. Ze maken gebruik van bronnen op internet.

Activiteit 3: Bespreek het werkblad na
Bespreek de vragen en opdrachten klassikaal na.

Bijlagen

Werkblad Hunebedden (zie PDF-bestand)

Link naar de les

Deze les is als webquest beschikbaar op: http://histoforum.net/hunebeddenbo/