De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Hunebedden en het ontstaan van landbouw

De eerste boeren in Nederland

Hunebedden

Leerdoelen

  • De leerling kan informatie uit verschillende bronnen verzamelen, analyseren en selecteren.
  • De leerling kan uitleggen hoe de landbouw is ontstaan.
  • De leerling kan de leefwijze van prehistorische boeren beschrijven.
  • De leerling kan historische vragen formuleren.

Benodigde voorkennis

kennis van de leefwijze van jagers

Randvoorwaarden

internet per tweetal

Beoordeling

De schriftelijke verslaglegging door de leerlingen wordt beoordeeld volgens richtlijnen die op de website worden vermeld.

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Introduceer de opdracht
De les staat als webquest op internet (http://histoforum.net/hunebeddenextra/inleiding.htm). Leg uit hoe deze webquest is opgebouwd: inleiding, opdracht, werkwijze, bronnen, beoordeling en reflectie.

Activiteit 2: Leerlingen maken opdrachten 1, 2, 3 en 4
Leerlingen voeren opdracht 1 tot en met 4 uit op: http://histoforum.net/landbouw2/werkwijze.htm.

Activiteit 3: Leerlingen maken opdracht 5
De leerlingen maken opdracht 5 over Hunebedden (http://histoforum.net/hunebeddenextra/)

Activiteit 4: Nabespreking
Bespreek de opdrachten, voor zover nodig, klassikaal na. Besteed vooral aandacht aan het fomuleren van historische vragen.

Activiteit 5: Bespreek de volgende reflectievraag
Bespreek klassikaal de volgende vraag: Was de overgang van jagen en voedsel verzamelen naar landbouw en veeteelt echt een revolutie?

Link naar de les

De webquest op internet: http://histoforum.net/hunebeddenextra/inleiding.htm