De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Hugo de Groot, VN en Rode Kruis

De rechtvaardige oorlog van Hugo de Groot in de 21e eeuw

Hugo de Groot

Leerdoelen

  • De leerling kan ideeën van Hugo de Groot over oorlogsrecht verwoorden.
  • De leerling kan de invloed van Hugo de Groot benoemen op het denken over oorlog in de moderne tijd.
  • De leerling kan minstens drie hulporganisaties noemen en beschrijven hoe deze organisaties functioneren.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

Internet

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: introductie van de persoon Hugo de Groot

Introduceer de persoon Hugo de Groot. Zie ook Achtergrondinformatie voor de docent en de informatie op de site entoen.nu. Verwijs ook naar De Jure Belli ac Pacis (Over het recht van oorlog en vrede) waarin De Groots/Grotius' ideeën over het volkenrecht vermeld staan.

Activiteit 2: deel de werkbladen uit
Leerlingen maken de opdrachten op de werkbladen. Dat kan op drie manieren:
Bepaal vooraf zelf welke opdrachten alle leerlingen moeten maken. Als leerlingen alle opdrachten maken, kost dat ongeveer 4 klokuren.
Geef de leerlingen de keuzevrijheid om zelf opdrachten te kiezen, bijvoorbeeld 'Maak naar eigen keuze drie van de zes opdrachten' of 'Maak opdracht 3 in ieder geval en kies nog één andere opdracht uit.'
Pas de expertwerkvorm toe: verdeel de leerlingen in zes groepen waarna iedere groep verantwoordelijk is voor één opdracht die de groep vervolgens aan het eind van de les(sen) presenteert.

Activiteit 3: bespreek de werkbladen na
Bespreek met de leerlingen de uitwerkingen van de werkbladen na.

Bijlagen

  • Werkbladen Hugo de Groot, VN en Rode Kruis
  • Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 16_VO_HugodeGroot_VN_RodeKruis_SLO.pdf