Wat geeft betekenis?

hoofdlijn zingeving en levensbeschouwing

De vraag naar zin en betekenisgeving is universeel: “Hoe (of: voor wie) word ik een goed mens?” De verschillende levensvisies die uit deze vraag voortvloeien, weten veel mensen onderling te verbinden en inspireren. Maar tussen groepen leiden ze ook regelmatig tot bekeringsdrang, verwijdering en conflict. Levensbeschouwelijke leiders en instituten krijgen te maken met vraagstukken rond invloed en macht, en misbruik daarvan. Hoe kun je met verschillende, al dan niet godsdienstige, levensovertuigingen een constructieve samenleving vormen? Hierop zijn in Nederland in de loop der tijd verschillende antwoorden geformuleerd. Tegenwoordig vinden we gezaghebbende regels in combinatie met tolerantie en onderling respect daarvoor belangrijke ingrediënten.

Geloof en zingeving

Tijdvak: Canonvenster:
jagers en boeren Hunebedden
Grieken en Romeinen De Romeinse limes
Monniken en Ridders Willibrord
Steden en staten Jeroen Bosch, Erasmus
Ontdekkers en hervormers De Opstand
Regenten en vorsten De Statenbijbel, Spinoza
Pruiken en revoluties Sara Burgerhart
Burgers en stoommachines De Grondwet
Wereldoorlogen Anne Frank
Televisie en computers Srebrenica