Wie telt er mee?

hoofdlijn sociale (on)gelijkheid

In Nederland is de gelijkheid van alle inwoners voor de wet sinds 1983 vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet: “discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Een belangrijk artikel, want ongelijke behandeling van mensen en groepen is in de loop van de geschiedenis meer regel dan uitzondering gebleken. Regelmatig komen mensen in opstand tegen vormen van sociale ongelijkheid en onderdrukking. Soms met succes. Aan de Nederlandse sociale wetgeving ligt behalve dit soort strijd ook eeuwenlang denkwerk ten grondslag. En nog altijd is niet alle sociale ongelijkheid verdwenen.

Vrouwe Justitia

Tijdvak: Canonvenster:
jagers en boeren  
Grieken en Romeinen De Romeinse limes
Monniken en Ridders  
Steden en staten De Hanze, Maria van Bourgondië
Ontdekkers en hervormers De Opstand
Regenten en vorsten VOC en WIC
Pruiken en revoluties Slavernij, Sara Burgerhart, De patriotten
Burgers en stoommachines De Grondwet, Max Havelaar, Kinderwetje van Van Houten, Aletta Jacobs
Wereldoorlogen Anton de Kom, Anne Frank, Indonesië
Televisie en computers Marga Klompé, De gastarbeiders, Annie M.G. Schmidt, Het Caribisch gebied, Het Oranjegevoel