Wie bestuurt er?

hoofdlijn politiek en samenleving

De eerste contouren van het huidige Nederland herken je al in de vorstendommen van de vroege Middeleeuwen. De gezamenlijke verdediging van gekoesterde lokale voorrechten en vrijheden leidt uiteindelijk tot een onafhankelijke staat. Vanwege vele verschillende belangen en groepen moet de macht gedeeld worden; dat leidt soms tot stevige interne botsingen. In de moderne tijd wordt Nederland een bestuurlijke eenheid met steeds meer nadruk op gelijke rechten voor alle burgers. De momenten dat de onafhankelijkheid wordt bedreigd, laten diepe sporen na. Er is een diep verlangen om de vrijheid en vrede veilig te stellen, die nooit vanzelfsprekend zijn geweest.

Bij de Kamervoorzitter

Tijdvak: Canonvenster:
jagers en boeren  
Grieken en Romeinen De Romeinse limes
Monniken en Ridders Karel de Grote
Steden en staten Maria van Bourgondië
Ontdekkers en hervormers De Opstand, Willem van Oranje, Johan van Oldenbarnevelt
Regenten en vorsten Michiel de Ruyter
Pruiken en revoluties De patriotten
Burgers en stoommachines Napoleon Bonaparte, Koning Willem I, De Grondwet, Aletta Jacobs
Wereldoorlogen De Eerste Wereldoorlog, De Tweede Wereldoorlog, Indonesië
Televisie en computers Marga Klompé, Het Caribisch gebied, Srebrenica, Europa