Leven in een kwetsbare delta

hoofdlijn Nederland Waterland

In een land doorsneden met grote rivieren en voor de helft onder zeeniveau, bepaalt het water goeddeels hoe we wonen en werken. Om droge voeten te kunnen houden is samenwerken aan waterbeheer hier noodzakelijk. Het risico op een overstroming, zout of zoet, is nog altijd niet ver weg. Hoe lang zijn we veilig achter onze dijken en dammen? Maar het water brengt ook rijkdom. Door het droogleggen van polders is het land gegroeid. Vervoer over water, van poldersloot tot oceaan, maakt Nederland al eeuwen tot handelsland bij uitstek. En voor de bijzondere flora en fauna in het waterrijke ecosysteem krijgen we steeds meer oog.

Wonen aan het water

 

tijdvak: Canonvenster:
jagers en boeren Trijntje, Hunebedden
Grieken en Romeinen De Romeinse limes
Monniken en Ridders  
Steden en staten De Hanze
Ontdekkers en hervormers  
Regenten en vorsten De Beemster
Pruiken en revoluties  
Burgers en stoommachines De eerste spoorlijn
Wereldoorlogen  
Televisie en computers De watersnood, Haven van Rotterdam