Wat weten wij?

hoofdlijn kennis, wetenschap en innovatie

Verbazingwekkende voorbeelden van menselijk vernuft in de Nederlandse geschiedenis gaan ver terug: hoe kregen de hunebedbouwers bijvoorbeeld die zware stenen van de grond? Elk tijdperk sindsdien is rijk aan intellectuele, technologische en culturele ontwikkelingen. Diezelfde denkkracht blijkt evenzeer ingezet te kunnen worden voor machtsmisbruik en vernietiging. Vanaf de achttiende eeuw komen de mogelijkheden van de mens om de natuur naar zijn hand te zetten in een stroomversnelling. Schaalvergroting en automatisering bezorgen welvaart maar ook werkloosheid. De impact van de mens op zijn omgeving wordt steeds groter met, naar inmiddels blijkt, een onverwachte keerzijde.

Makerlab

 

Tijdvak: Canonvenster:
jagers en boeren Hunebedden
Grieken en Romeinen De Romeinse limes
Monniken en Ridders Karel de Grote
Steden en staten Erasmus
Ontdekkers en hervormers  
Regenten en vorsten De Beemster, Hugo de Groot, Atlas Maior, Christiaan Huygens, Spinoza
Pruiken en revoluties Eise Eisinga
Burgers en stoommachines De eerste spoorlijn, Aletta Jacobs
Wereldoorlogen  
Televisie en computers De televisie, Haven van Rotterdam