De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Via een oude oorkonde naar Hollywood!

Webquest voor erfgoededucatie

Hebban olla vogala

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen omschrijven wat een middeleeuwse oorkonde is.
  • Leerlingen kunnen uitleggen waarom middeleeuwers overstapten van mondelinge afspraken naar op schrift vastgelegde oorkonden.
  • Leerlingen kunnen uitleggen waarom en voor wie officiële contracten en afspraken belangrijk zijn.
  • Leerlingen kunnen uitleggen wat het belang is van oorkonden voor de huidige kennis van geschiedenis.
  • Leerlingen kunnen uitleggen dat niet alles wat op schrift gesteld is, ook automatisch waar is.
  • Leerlingen kunnen omschrijven aan welke basisvoorwaarden een filmscript moet voldoen.
  • Leerlingen kunnen zich inleven in middeleeuwse mensen en hun problemen door een filmscript over hen te maken.
  • Leerlingen kunnen een (samenvatting van) een filmscript en een uitgewerkte scène maken.
  • Leerlingen kunnen gezamenlijk tot een goed eindproduct komen.

Benodigde voorkennis

N.v.t.

Randvoorwaarden

Leerlingen hebben een computer met internet nodig.

Beoordeling

Het cijfer wordt bepaald door drie deelscores:
1. Voor de vragenlijst bij stap 1 is er per goed antwoord 1 punt te behalen (dat zijn in totaal 20 punten).
2. Voor het algemene filmscript zijn 40 punten te behalen.
3. Voor de uitgewerkte scène zijn 40 punten te behalen.

Lesactiviteiten

Stap 1: Een goede scriptschrijver doet eerst onderzoek voordat hij/zij zijn filmscript uitwerkt.
De leerlingen vullen een vragenlijst in waarvoor ze onderzoek moeten doen.

Stap 2: Kies een oorkonde.
De leerlingen kiezen uit een aantal geselecteerde oorkonden. Als ze doorklikken op de orkonde die ze uitgekozen hebben, vinden ze de nodige informatie om het script op te baseren.

Stap 3: Maak een filmscript.
De leerlingen onderzoeken eerst hoe een goed filmscript eruit ziet. Dan bedenken ze een spannend, grappig en/of romantisch verhaal waarin de gekozen oorkonde een belangrijke rol speelt. Ze hoeven geen uitgebreid, gedetailleerd script te maken, maar wel twee basisonderdelen: een kort algemeen filmscript en één uitgewerkte scène.

Link naar de les

Deze les is als webquest beschikbaar op: www.donb.nl/webquest/