Hebban olla vogala - Vensterles

60 minuten Hebban olla vogala

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les weten de leerlingen:

 • dat de zin "Hebban olla vogala nestas hagunnan hic anda thu, wat unbidan we nu?" één van de alleroudste (1000 jaar)geschreven zinnen in de Nederlandse taal is én dat het een liefdesliedje is.
 • dat de zin als een pennenproef in een Engels klooster door een Vlaamse monnik is opgeschreven.
 • dat middeleeuwse boeken stuk voor stuk door monniken met de hand werden overgeschreven met ganzenveer en inkt, en erg kostbaar waren.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • (Kleur)potloden

Beoordeling

 • Aan de hand van de bespreking van het werkblad Hebban olla vogala

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat
Illustrator: Wim Euverman

Informatieblokjes

 • Foto pennenproef Hebban olla vogala (Bodleian Library, Oxford/MS. Bodl. 340, fol. 169v)
 • Afbeelding scriptorium (Parijs, Bibliothèque nationale, ms. f. 9198, fol. 19)
 • Foto van een rijk versierde middeleeuwse letter (Cologny-Genève, Bibliotheca Bodmeriana, Cod. 127, fol. 244)
 • Foto van een opengeslagen middeleeuw getijdenboek (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 131 G 4, fol. 69v)
 • Foto van een middeleeuws handschrift (herkomst niet bekend)
 • Afbeelding van een perkamentmaker (Nürnberg, Stadtbibliothek, MI, Amb. 317.2o, fol. 34v)

Werkblad

 • Afbeelding van een rijk versierde middeleeuwse letter (Cologny-Genève, Bibliotheca Bodmeriana, Cod. 127, fol. 244)
 • Afbeelding van een opengeslagen middeleeuw getijdenboek (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 131 G 4, fol. 69v)