De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Hebban olla vogala: Het begin van de Nederlandse taal

Een Oudnederlandse liefdestekst

Hebban olla vogala

Leerdoelen

  • De leerlingen kan, op basis van gegeven criteria, beoordelen of de moord op Bonifatius een belangrijk historisch feit is.
  • De leerling kan een bronnenonderzoek op internet uitvoeren.
  • De leerling verwerft kennis over de verspreiding van het christendom en de betekensi van geloven in de middeleeuwen

Benodigde voorkennis

Enige kennis over het leven van de boerenbevolking in de middeleeuwen

Randvoorwaarden

Leerlingen hebben in tweetallen een computer met internet nodig.

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: onderzoek wie Bonifatius was
Leerlingen onderzoeken, door middel van bronnenonderzoek, het historisch belang van het werk van Bonifatius.

Activiteit 2: onderzoek het historische belang van de moord op Bonifatius
Leerlingen onderzoeken in hoeverre de moord op Bonifatius belangrijk is voor onze kennis van de kerstening van Europa.

Link naar de les

Download de complete les: 05_VO_Hebbanollavogala_SLO.pdf