De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Haven van Rotterdam - Vensterles

Groep 5-8

Haven van Rotterdam

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • weten de leerlingen dat de haven van Rotterdam de grootste haven van Europa is.
 • weten de leerlingen waarom Rotterdam de natuurlijke plek is voor de belangrijkste haven van Europa.
 • kunnen de leerlingen kort uitleggen hoe Rotterdam, die ooit begon als een klein vissershaventje, heeft kunnen uitgroeien tot zo'n belangrijke haven.
 • kunnen de leerlingen uitleggen waarom het belangrijk is dat de haven van Rotterdam kan blijven groeien.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • kleurpotloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van de haven van Rotterdam, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering over de haven van Rotterdam.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat over de haven van Rotterdam.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat

Informatieblokjes

 • Foto containerschip (foto: Teun van den Dries, Istockphoto)
 • Kaartje van de haven van Rotterdam 1340 (Via Engelfriet)
 • Kaartje van de Nieuwe Waterweg (wikimedia)
 • Foto van ijzererst (Wikimedia)
 • Foto opslagtank voor olie (Wikimedia)
 • Foto van een olieraffinadrij (Wikimedia)
 • Foto van de aanleg van de Tweede Maasvlakte (via entoen.nu)
 • Kaartje van de Betuwelijn (Wikimedia)
 • Foto van de skyline van Rotterdam (T. Houdijk 2005)

Werkblad