De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De Hanze - Vensterles

Groep 5-8

De Hanze

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • Kunnen de leerlingen de tijd van de Hanze plaatsen op de tijdbalk op het leerlingenwerkblad.
 • Weten de leerlingen dat de Hanze een verbond was van Noord-Europese steden.
 • Weten de leerlingen hoe het verbond van Hanzesteden ontstaan is.
 • Kunnen de leerlingen enkele belangrijke Nederlandse Hanzesteden noemen.
 • Weten de leerlingen wat een koggeschip is.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • Atlas
 • kleurpotloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad De Hanze

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 7/8.

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat

Illustrator: ivan & ilia

Informatieblokjes

 • Kaart De Hanze (De Bosatlas van de geschiedeniscanon/ Noordhoff Uitgevers, Groningen)
 • Foto Koggeschip (www.kamperkogge.nl)
 • Schoolplaat De Hanze door Isings (Nationaal Onderwijsmuseum)
 • Foto tonnen (Rechtenvrij via www.imageafter.com)
 • Foto De IJsselkade Kampen (Linda Bos)
 • Foto stadspoort Kampen (Wikimedia)
 • Afbeelding middeleeuwse hijskraan (Bayerische Staatsbibliothek, München, Cod. Lat. 23638 f. 11v.)

Werkblad

Iris Boter