Het Oldambtster landrecht

Op 2 januari 1471 werd in de grote kerk van Midwolda het Oldambster landrecht goedgekeurd. De voorganger was in het Oud-Fries gesteld. Die taal was in onbruik geraakt in het Oldambt. Daarom was het van belang om met in het Nederduits opnieuw vast te stellen. Deze nieuwe versie hield ruim een eeuw stand, tot 1584. De veranderingen die toen nodig waren konden alleen met toestemming van de stad Groningen worden opgenomen. De machtverhoudingen waren gewijzigd.