De grote 13e-eeuwse kerken in het Oldambt

In de nieuwe dorpen in de ontgonnen veengebieden werden grote kerken gebouwd. De bouwstijl is een rijpe vertegenwoordiging van een onder Westfaalse invloed tot wasdom gekomen laat-romaanse bouwkunst. Niet alle kerken zijn ongeschonden door de tijd gekomen. Enkele werden afgebroken, zoals de grote viertorenkerk van Midwolda die moest wijken voor het water van de Dollard. Anderen, Termunten bijvoorbeeld, werden na oorlogsschade weer opgebouw. In Noordbroek zijn de prachtige muurschilderingen weer zichtbaar.