De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De gasbel onder Nederland (VO)

Het ontstaan van gas, zout en steenkool in de Nederlandse bodem

De gasbel

Leerdoelen

 • De leerling kan de geografische ligging van Nederland op de wereldkaart aanwijzen in twee verschillende tijden, namelijk Carboon en Perm (Zechstein).
 • De leerling kan vier verschillende klimaten onderscheiden.
 • De leerling kan de ligging van de delfstoffen steenkool, aardgas en steenzout in Nederland bepalen.
 • De leerling kan de relatie tussen de aanwezigheid van steenkool en aardgas en tussen aardgas en steenzout in de Nederlandse bodem verklaren.

Benodigde voorkennis

kennis van de vorming van steenkool

Randvoorwaarden

Atlas, kleurpotloden, schaar en lijm

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Introduceer het onderwerp
Voer een onderwijsleergesprek aan de hand van deze vragen:

 • Welke natuurlijke grondstoffen heeft Nederland?
 • Hoe ontstaat steenkool?
 • In welke provincie is aardgas gevonden?
 • Waarvoor wordt aardgas gebruikt?

Activiteit 2: Maak de werkbladen
Leerlingen voeren de opdrachten op de werkbladen uit.

Activiteit 3: Bespreek de opdrachten na
Bespreek de opdrachten met de leerlingen na. De juiste antwoorden vindt u bij Achtergrondinformatie voor de docent.

Bijlagen

 • Werkbladen De gasbel onder Nederland
 • Antwoordenblad De gasbel onder Nederland
 • Achtergrondinformatie voor de docent.

Link naar de les

Download de complete les: 49_VO_Gasbel_onder_Nederland_SLO.pdf