De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De gasbel onder Nederland (PO)

Het ontstaan van gas en zout in de Nederlandse bodem

De gasbel

Leerdoelen

 • De leerling kan de geografische ligging van Nederland op de wereldkaart aanwijzen in twee verschillende tijden(Carboon en Perm).
 • De leerling kan vier verschillende klimaten onderscheiden.
 • De leerling kan de vindplaatsen van aardgas in de Nederlandse bodem aanwijzen.
 • De leerling kan globaal de ligging van zout in de bodem aanwijzen.
 • De leerling kan de relatie tussen de aanwezigheid van aardgas en zout in de Nederlandse bodem verklaren.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

Atlas, kleurpotloden, schaar en lijm

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Introduceer het onderwerp
Voer een onderwijsleergesprek aan de hand van deze vragen:

 • Welke natuurlijke grondstoffen heeft Nederland?
 • In welke provincie is aardgas gevonden?
 • Waarvoor wordt aardgas gebruiken?

Activiteit 2: Maak de werkbladen
Leerlingen voeren de opdrachten op de werkbladen uit.

Activiteit 3: Bespreek de opdrachten na
Bespreek de opdrachten met de leerlingen na. De juiste antwoorden vindt u bij Achtergrondinformatie voor de docent.

Bijlagen

 • Werkbladen De gasbel onder Nederland
 • Achtergrondinformatie voor de docent
 • Antwoordenblad De gasbel onder Nederland

Link naar de les

Download de complete les: 49_PO_Gasbel_onder_Nederland_SLO.pdf