De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De moord op Floris V op tv

Een tv-programma over de moord op Floris V

Floris de Vijfde

Leerdoelen

  • De leerling kan de belangrijkste feiten uit het leven van Floris V beschrijven.
  • De leerling kan een relatie leggen tussen het leven van Floris V en de tijd waarin hij leefde.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

Per groep: digitale camera, statief en montagesoftware

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Introduceer het onderwerp
Schets de tijd waarin Floris V leefde. Inventariseer wat leerlingen al weten over deze historische figuur.

Activiteit 2: Opnames maken en nieuwsuitzending monteren
De leerlingen voeren de stappen in het werkblad uit.

Activiteit 3: Presentatie
Leerlingen presenteren hun nieuwsuitzending.

Bijlagen

Werkblad De moord op Floris V op tv

Link naar de les

Download de complete les: 06_VO_Moord_op_FlorisV_op_TV_SLO.pdf