De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Hoe passen de vensters van de Canon in de tien tijdvakken?

Veelgestelde vragen

Op de slingerlijn geven de oranje pijlen met jaartallen de tijdvakgrenzen aan (met uitzondering van het niet-vermelde jaartal 3000 v.Chr. en het extra jaartal 0). Bij elk venster is door middel van een icoontje aangegeven in welk tijdvak het geplaatst kan worden. Ook is er een schema met de hoofdlijnen en daaronder de tijdvakken en de vensters.