De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Is de Canon alleen bedoeld voor de geschiedenisles?

Veelgestelde vragen

Daltonschool De Rietakker, Foto Erno Wientjens

Nee, niet noodzakelijk. De vijftig canonvensters staan weliswaar in de kerndoelen geschiedenis; en alle vensters hebben een historische invalshoek en kunnen daarmee een plaats krijgen in geschiedenislessen.

Maar de canon is meer dan geschiedenis. Vrijwel alle vensters hebben ook andere invalshoeken, zoals culturele, geografische, taalkundige, natuurkundige en religieuze. Er zijn dan ook vensters die eerder bij aardrijkskunde, Nederlands, kunst of andere vakken thuishoren.

Per venster is via de knop "voor docenten" aangegeven bij welke schoolvakken het venster kan aansluiten. Bijvoorbeeld:

- Hebban olla vogala, bij Nederlands en muziek: poëzie en liefdesliedjes;
- De Beemster, bij aardrijkskunde: drooglegging en polders;
- De Statenbijbel, bij godsdienst, levensbeschouwing: een boek als basis van een geloof;
- Eise Eisinga, bij natuur en techniek: het zonnestelsel;
- Vincent van Gogh, bij kunstzinnige oriëntatie: tekenen en schilderen als Van Gogh;
- De televisie, bij mediawijsheid: hoe beïnvloedt de televisie het dagelijks leven.

Wanneer een venster bij een ander vakgebied aan de orde komt, is het goed altijd ook de historische dimensie aan te geven. Bij geschiedenis kan dan worden volstaan met het kort aanduiden van het venster bij het betreffende tijdvak.