De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Erasmus over wrede straffen

Een pleidooi voor een menselijker strafrecht

Erasmus

Leerdoelen

  • De leerling kan enkele belangrijke kenmerken noemen van het strafrecht.
  • De leerling kan een mening geven over het nut en de noodzaak van straffen.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

-

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: introduceer het onderwerp strafrecht
Beschrijf welke straffen er waren in de tijd van Erasmus. Gebruik het artikel met achtergrondinformatie voor de docent. Leg vervolgens de relatie met Erasmus' ideeën over een menselijker strafrecht.

Activiteit 2: discussieer over nut, noodzaak en hoogte van straffen
Gebruik deze richtvragen bij de discussie:

  • Wat zijn volgens jou de belangrijkste doelen van straffen?
  • Geef je mening over straffen waarbij het slachtoffer wordt vernederd.
  • Wat vind je van lijfstraffen?
  • Wat vind je van de doodstraf?
  • Welke straf werkt volgens jou het beste? Leg je antwoord uit.

Bijlagen

Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 07_VO_Erasmus_wredestraffen_SLO.pdf