De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Erasmus over oorlog

Discussiëren over motieven voor oorlog

Erasmus

Leerdoelen

  • De leerling kan de belangrijkste ideeën van Erasmus over oorlogvoeren noemen.
  • De leerling kan discussiëren over het voeren van oorlog.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

-

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: introduceer de persoon Erasmus en zijn ideeën over oorlog
Vertel wie Erasmus was en welke uitgesproken ideeën hij had over het voeren van oorlog.
Noem bijvoorbeeld Erasmus' opvattingen over de paus die Karel V opriep oorlog te voeren tegen de islamitische Turken. De redenen van de paus sloegen volgens Erasmus nergens op. Tegenwoordig zouden ze smoezen genoemd worden. Erasmus schrijft hierover: "We zijn gewend onze ondeugden achter fraaie argumenten te verbergen".
Deel na de inleiding het werkblad uit met een aantal passages uit het werk van Erasmus.

Activiteit 2: klassikale discussie over motieven voor oorlogsvoering
Organiseer een klassikale discussie over motieven voor oorlogen. Gebruik onderstaande vragen:
• Vraag A: Wat bedoelt Erasmus met zijn uitspraak: 'Zoet is de oorlog voor wie hem niet kennen'. Zie het volledige gedicht in het werkblad.
• Vraag B: Erasmus is een pacifist, hij is tegen geweld en oorlog. Toch vindt Erasmus dat je geweld mag gebruiken om je te verdedigen. Veel pacifisten zijn dat niet met hem eens; zij vinden dat je nooit geweld mag gebruiken. Wat vind jij?
• Vraag C: Wanneer is het volgens jou toegestaan om oorlog te voeren of te vechten?


Bijlagen


• Werkblad Erasmus
• Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 09_VO_01_Erasmus_over_oorlog_SLO.pdf