De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Erasmus over opvoeding

Over het belang van regels en afspraken

Erasmus

Leerdoelen

  • De leerling kan minimaal drie belangrijk ideeën van Erasmus over opvoeding noemen.
  • De leerling kan uitleggen waarom de ideeën van Erasmus in de 16e eeuw zo bijzonder waren.
  • De leerling kan met medeleerlingen discussiëren over het belang van regels in de opvoeding.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

-

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Introduceer Erasmus
Beschrijf kort wie Erasmus is. Gebruik het artikel met achtergrondinformatie voor de leraar, met name de onderdelen Erasmus de pedagoog en Erasmus en tafelmanieren.
Activiteit 2: Maak de opdrachten op het werkblad
Leerlingen maken individueel opdracht 1 tot en met 4. In drietallen discussiëren leerlingen over normen en waarden aan de hand van de vragen bij opdracht 5.
Activiteit 3: Discussier klassikaal over twee vragen
Leerlingen sluiten de les klassikaal af door te discussiëren over twee vragen. Ze kunnen gebruiken maken van hun antwoorden op het werkblad. Wat bedoelt Erasmus met zijn uitspraak: 'Mensen worden niet geboren, ze worden gemaakt'.
Wat zijn volgens jou normen en waarden?

Bijlagen

  • Werkblad Erasmus over opvoeding
  • Achtergrondinformatie voor de leraar

Link naar de les

Download de complete les: 07_VO_Erasmus_opvoeding_SLO.pdf