Eise Eisinga - Vensterles

60 minuten Eise Eisinga Groep 5 en 6 Groep 7 en 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wie Eise Eisinga was.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wat een planetarium is.
 • Aan het einde van de les waarom Eise Eisinga zijn planetarium bouwde.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat Eise leefde in de tijd van de Verlichting en weten ze dat kennis, verstand en wetenschap in de Verlichting centraal stonden.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • Kleurpotloden

Beoordeling

Aan de hand van de bespreking van het werkblad.

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken.
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat
Wim Euverman

Informatieblokjes

 • foto planetariumkamer, Eise Eisinga Planetarium Franeker
 • foto plafond planetariumkamer, Eise Eisinga Planetarium Franeker
 • foto raderwerk boven het planetarium, Eise Eisinga Planetarium Franeker
 • portret Koning Willem I (Wikimedia)

Werkblad
Iris Boter