De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Eise Eisinga en het zonnestelsel (VO)

De Verlichting in Nederland

Eise Eisinga

Leerdoelen

  • De leerling kan in grote lijnen navertellen wie Eise Eisinga is en wat zijn planetarium inhoudt.
  • De leerling kan het belang benoemen van het planetarium in de 18e eeuw.
  • De leerling kan de negen planeten van het zonnestelsel benoemen en in de goede afstand tot de aarde plaatsen.
  • De leerling kan de relatie benoemen tussen het planetarium van Eise Eisinga en de ideeën van de Verlichting.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

Internet, kaart met het zonnestelsel in het platte vlak, relevante naslagwerken

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: introduceer het zonnestelsel
Demonstreer de werking van het zonnestelsel in een plat vlak, op het bord of met bijvoorbeeld een digibordpresentatie.
Activiteit 2: geef leerlingen het werkblad met opdrachten
Leerlingen maken opdracht 1 tot en met 5.
Activiteit 3: nabespreking en presentaties
Bespreek opdracht 1 tot en met 4 na. Geef enkele tweetallen de opdracht om opdracht 5 voor de klas uit te voeren.

Bijlagen

  • Werkblad Eise Eisinga en het zonnestelsel
  • Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 25_VO_Eisinga_SLO.pdf