De eerste spoorlijn - Vensterles

60 minuten De eerste spoorlijn Groep 5 en 6 Groep 7 en 8

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • weten de leerlingen dat in 1839 de opening was van de eerste spoorlijn van Nederland. Stoomlocomotief 'De Arend' reed in 25 minuten van Amsterdam naar Haarlem.
 • weten de leerlingen dat mensen tot die tijd vooral met de trekschuit of per koets reisden.
 • weten de leerlingen dat de komst van de trein mogelijk was door de uitvinding van de stoommachine en dat die werkte op steenkool.
 • weten de leerlingen dat de komst van de trein Nederland kleiner maakte: Mensen reisden nu sneller en makkelijker door het hele land.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • (Kleur)potloden

Beoordeling

Aan de hand van de bespreking van het werkblad De eerste spoorlijn

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: Robbert Damen; met dank aan uitgeverij Big Balloon. Deze plaat staat ook in Van Toen tot Nu deel 2.

Informatieblokjes

 • Foto De Arend (Collectie Spoorwegmuseum)
 • Foto treinongeluk Parijs 1895: WikiCommons
 • Filmpje Trekschuit (Youtube) + afbeelding trekschuit (Detail Isings-vertelplaat trekschuit. Collectie Nederlands Onderwijsmuseum)
 • Foto stoomgemaal Cruqiuis (WikiCommons)
 • Foto treinkaartje uit 1839 (Collectie Spoorwegmuseum)
 • Afbeelding opening eerste spoorlijn (Collectie Spoorwegmuseum)
 • Foto twee files (WikiCommons)
 • Foto stationsklok (WikiCommons)

Werkblad

 • Afbeelding opening eerste spoorlijn (Collectie Spoorwegmuseum)
 • Foto De Arend (Collectie Spoorwegmuseum)
 • Foto treinkaartje uit 1839 (Collectie Spoorwegmuseum)