Weggestopt

Tijd van televisie en computers

Kom jij uit een ander land dan Nederland? Of heb je klasgenootjes die uit Turkije, Polen of de Antillen komen? Tegenwoordig is Nederland een multiculturele samenleving. Dat betekent dat er mensen van verschillende culturen en met allerlei huidskleuren in Nederland wonen.

Wie is de baas?
In de 17e eeuw voeren Nederlanders met de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) de wereld rond om handel te drijven. Naast de handel veroverden de Nederlanders ook stukken land. De Nederlanders namen daar de macht over en maakten Nederlandse kolonies van de veroverde landen. De lokale bevolking van het veroverde land werd soms onderdrukt of ze werden als slaven gehouden.
Soms won de lokale bevolking het land weer terug op de Nederlanders. Maar op de Antillen, Suriname en Nederlands-Indië (nu Indonesië) bleven de Nederlanders de baas. In de Tweede Wereldoorlog veroverden de Japanners Indonesië. Toen de oorlog voorbij was wilde Nederland de macht weer terug. Maar de bevolking van Indonesië vocht terug. Ze wilden hun eigen land besturen. Nederland zette het plaatselijke leger (Het Koninklijk Nederlandsch- Indisch Leger KNIL) in. Hierin zaten Nederlanders maar ook mensen van de Molukken (De Molukken is een groep eilanden die bij Indonesië hoort). De Molukkers moesten ervoor zorgen dat Nederland de macht hield. Dit lukte niet en toen konden en mochten de Molukse soldaten niet meer in Indonesië wonen. De Indonesische bevolking vond hen verraders. De Nederlandse regering besloot toen dat de Molukkers met hun gezin naar Nederland mochten komen.

De Molukkers worden boos
Kamp Westerbork werd na de Tweede Wereldoorlog gebruikt als opvangkamp voor Indische Nederlanders. Kamp Westerbork werd toen Woonoord Schattenberg genoemd. De Molukkers waren niet blij met die oplossing. Ze mochten eerst niet werken en ze kregen maar 3 gulden zakgeld per dag. Niet veel dus. Pas vanaf 1956 mochten de Molukse mannen werken.
De Molukkers waren de eerste allochtonen in Nederland. De mensen in Nederland waren niet altijd vriendelijk tegen de nieuwkomers. De Molukkers voelen zich buitengesloten en oneerlijk behandeld. Zij wilden het liefst terug naar de Molukken en daar een eigen onafhankelijke republiek stichten, zoals hen beloofd was door Nederland. In de jaren 70 kwamen de dochters en zonen van de eerste Molukkers in Nederland in opstand.

Kapingen
In 1975 werd een trein gekaapt door 7 Molukse jongeren. De trein werd bij Wijster tot stoppen gedwongen. Twaalf dagen lang hielden ze de mensen in de trein gevangen. Ook in 1977 was het raak. Negen Molukse jongeren kaapten een trein. In De Punt stopte de trein waarin 45 mensen werden gegijzeld. Tegelijkertijd werden 100 kinderen op een basisschool in Bovensmilde gegijzeld door Molukkers. Toen veel kinderen plotseling ziek werden door de bof, werden ze na 5 dagen vrijgelaten.
De treinreizigers in De Punt zaten wel 20 dagen vast. Op de twintigste dag bestormden mariniers de trein. Met geweld werd een einde gemaakt aan de kaping. Zes Molukse kapers kwamen om. Maar ook twee reizigers. De acties van de Molukkers hebben niet veel effect gehad. Nu zijn Molukkers onderdeel van de Nederlandse samenleving. Maar nog steeds zetten ze zich in voor een zelfstandige republiek op de Molukken. Als de mensen op de Molukse eilanden onderdrukt worden zorgt dat bij sommige Molukkers in Nederland ook weer voor onrust.