Buitenhuizen - Vensterles

Buitenhuizen Groep 5 t/m 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen 'Buitenhuizen' plaatsen op de tijdbalk en weten ze waarom ze in deze tijd gebouwd werden.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen in eigen woorden vertellen wat buitenhuizen waren aan de hand van de volgende woorden: vakantiehuis, Vecht, trekschuit, tuinen, theekoepel
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen in eigen woorden vertellen waarom de rijke koopmanfamilies 's zomers graag op hun buitenhuizen verbleven en hoe het leven daar was.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • (kleur)potloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van Buitenhuizen, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering over Buitenhuizen.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.
 • Eventueel het verhaal Inpolderen door Lizette de Koning voorlezen (pdf).

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Informatieblokjes

 • Foto Goudestein (Gemeente Maarssen)
 • Foto buitenhuis aan de Vecht (Sijmen Hendriks/Hollandse Hoogte)
 • Foto tuin Goudestein (Wikimedia)
 • Foto theekoepel (via Flickr door Frank Herrman)
 • Afbeelding van De bocht van de Herengracht bij de Nieuwe Spiegelstraat, door Gerrit Adriaensz. Berckheyde (Collectie Rijksmuseum, inv. nr. SK-A-4750)
 • Illustrtaie man met pruik (Iris Boter)
 • Portret Joan Huydekoper (Wikimedia)

Werkblad