De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De Beemster - Vensterles

VO onderbouw

De Beemster

Benodigdheden

en verder

 • computers of i-pads
 • internet
 • Atlas van Nederland (of Google Maps)
 • A3-papier, potloden, kleurpotloden

Leerdoelen

 • De leerlingen leren over het ontstaan van de Beemster en daarmee ook over de landwinning in Nederland
 • De leerlingen leren over waterbeheer in Nederland
 • De leerlingen leren over de werking van molens, specifiek over de poldermolen
 • De leerlingen leren over landschapsarchitectuur en passen dit zelf toe
 • De leerlingen leggen verbanden met het nu

Benodigde voorkennis

 • geen

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

De leerlingen bekijken de Klokhuisfilm over de Beemster aan de hand van enkele kijkvragen. Daarna kunt u de leerlingen zelfstandig aan het werkblad laten werken of u bespreekt de vensterplaat van De Beemster klassikaal. De leerlingen vergelijken de informative uit de film met de vensterplaat.

Kern

 

De leerlingen maken individueel of in groepjes de vragen en opdrachten op het werkblad. Opdracht 4 is een ontwerpopdracht. Om deze opdrachten te maken hebben de leerlingen internet nodig, een atlas (of Google maps), de molendeterminatiekaart en de lege kaart van de Beemster.

Afsluiting

 

 • Bespreking van het werkblad
 • Een presentatie van de door de leerlingen zelf gemaakte ontwerpen voor een nieuwe inrichting van de Beemsterpolder.

 

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting.

Vensterplaat

Vormgever: Robbert Damen

Informatieblokjes

 1. Foto: baggeren van veen, Kortenhoef collectie Regionale Bronnenbank
 2. Kaart Beemstermeer, Pieter Cornelisz.Cort en uitgegeven door Willem Jansz. Blaeu in 1607, collectie Rijksmuseum, inv. nr. RP-P-1916-259
 3. Kaart Beemsterpolder uit 1658, Daniël van Breen - publiek domein
 4. Schema van molengang
 5. Gravure van Leeghwater in zijn Haarlemmermeerboeck uit 1654 - publiek domein
 6. Werktekening van een typische Beemstermolen, uit 'Groot volkomen Moolenboek' - publiek domein
 7. Luchtfoto Beemsterpolder ©Pandion/ Peter Bolhuis
 8. Bord Werelderfgoed De Beemster, ©M.L.Slot-Dekker

Werkblad

 • Kaart Beemsterpolder uit 1658, Daniël van Breen - publiek domein
 • Werktekening van een typische Beemstermolen, uit 'Groot Volkomen Moolenboek' - publiek domein
 • Gravure van Leeghwater, Haarlemmermeerboeck 1654 - publiek domein
 • Kaart huidige Beemsterpolder - opentopo.nl - publiek domein
 • Bewerking kaart Beemsterpolder - Paul Voorthuis
 • Molendeterminatiekaart, © Vereniging De Hollandsche Molen