De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De Beeldenstorm

Hoe belangrijk is de Beeldenstorm voor de Nederlandse geschiedenis?

De Opstand

Leerdoelen

  • De leerling kan twee kernvragen beantwoorden over de Beeldenstorm.
  • De leerling kan een bronnenonderzoek op internet uitvoeren om de twee kernvragen te beantwoorden.
  • De leerlingen kan met minimaal twee argumenten uitleggen of de Beeldenstorm in de canon thuishoort.

Benodigde voorkennis

kennis van de Reformatie, de kerkhervorming in de 16e eeuw

Randvoorwaarden

Leerlingen hebben in tweetallen een computer met internet nodig.

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: activeer de voorkennis
Leerlingen maken een woordweb rond het begrip Beeldenstorm.

Activiteit 2: onderzoek de Beeldenstorm
Leerlingen beantwoorden twee vragen:

  • Wie namen deel aan de Beeldenstorm?
  • Wat waren hun belangrijkste motieven?

Zij maken in tweetallen gebruik van internet om de antwoorden te vinden.

Activiteit 3: beargumenteer of de Beeldenstorm in de canon thuishoort
Leerlingen beargumenteren of de Beeldenstorm in de canon van Nederland thuishoort.

Link naar de les

Deze les is te vinden op: http://www.histoforum.net/beeldenstorm/