De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Brief over Annie M.G. Schmidt

Nederlands bekendste kindereboekenschrijfster

Annie M.G. Schmidt

Leerdoelen

  • De leerling kan minimaal vier werken van Annie M.G. Schmidt noemen.
  • De leerling kan een eigen mening geven over minimaal twee werken van Annie M.G. Schmidt.
  • De leerling kan uitleggen waarom Annie M.G. Schmidt beroemd en populair is.
  • De leerling kan een overtuigende brief schrijven.

Benodigde voorkennis

  • De begrippen informatief, overtuigend, (fictie)personage, karakter, woordkeus, verhaalopbouw, feit, mening, argument
  • Beoordelingswoorden voor fictiewerken
  • De vorm van de aanhef en de afsluiting in een formele brief aan een onbekende

Randvoorwaarden

In les 2 hebben leerlingen individueel een computer met internet nodig. Alternatief: leerling voert les 2 thuis uit.

Beoordeling

De inhoud en de vorm van de brief en de samenwerking worden op totaal elf punten beoordeeld. Leerlingen bespreken elkaars brief en geven verbetertips. De docent kan de behaalde punten omrekenen in een cijfer.

Lesactiviteiten

Les 1 - Lees individueel twee of meer boeken van Annie M.G. Schmidt en maak een kort leesverslag
Les 2 - Verzamel informatie op internet en beantwoord drie opdrachten.
Les 3 - Wissel ideeën en informatie uit. Controleer of je voldoende info hebt. Zo niet, zoek verder.
Les 4 - Schrijf individueel de brief en becommentarieer elkaars brief.

Bijlagen

Link naar de les

Download de complete les: 45_VO_AnnieSchmidt_SLO.pdf