De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Gedichten van Annie M.G. Schmidt

Draag een gedicht voor uit de bundel De lapjeskat

Annie M.G. Schmidt

Leerdoelen

 • De leerling kan enkele van de volgende begrippen gebruiken om een gedicht te bespreken: thema, idee, ritme, metrum, rijm, herhaling, tegenstelling, strofen of coupletten, woordgebruik, zinsbouw, beeldspraak of opbouw.
 • De leerling kan een gedicht kiezen uit De lapjeskat en zijn keuze uitleggen.
 • De leerling kan met expressie een gedicht voorlezen.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

 • Voldoende exemplaren van de dichtbundel De lapjeskat (1954) van Annie M.G. Schmidt
 • Kopieën van het gedicht De koning had geen zin (alternatief: laat het gedicht zien op het digitale schoolbord)

Beoordeling

De leerlingen geven elkaar feedback op de presentatie van de gedichten.

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Introduceer Annie M.G. Schmidt
Vraag de leerlingen wie Annie M.G. Schmidt kent, bijvoorbeeld:

 • Welke boeken of verhalen ken je van haar?
 • Wat vind je van haar verhalen?
 • Vertel dat deze les over de gedichten van Annie M.G. Schmidt gaat.

Activiteit 2: Lees één gedicht voor
Draag het gedicht De koning had geen zin voor uit De lapjeskat. Behandel de volgende aspecten in een klassikaal gesprek en noteer de belangrijkste uitkomsten in een bordschema (zie ook Achtergrondinformatie voor de docent):

 • Waaraan herken je een gedicht?
 • Wat is het thema van het gedicht? Wat valt je op bij de taal en de opbouw van het gedicht?
 • Leg uit wat dit gedicht met je eigen leven te maken heeft.

Activiteit 3: Kies een gedicht (werkblad)
Leerlingen kiezen eerst individueel en daarna per viertal één gedicht uit de bundel De lapjeskat.

Activiteit 4: Oefen de voordracht van het gedicht (werkblad)
Oefen de voordracht van het gedicht in viertallen. Draag om de beurt het gedicht voor en bespreek samen hoe je het beste een gedicht kunt voordragen.

Activiteit 5: Presenteer het gedicht (werkblad)
Draag het gedicht voor aan je klas.

Bijlagen

 • Werkblad Gedichten van Annie M.G. Schmidt
 • Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 45_PO_Gedichten_van_AnnieSchmidt_SLO.pdf