Vijftig vensters in braille en als luisterboek

Actueel

DediconDedicon, dat zich inzet voor lectuurvoorziening voor blinden, slechtzienden en mensen met een andere leesbeperking, heeft deel B van het canonrapport (met daarin de vijftig vensters) beschikbaar gemaakt in braille en als luisterboek (Daisy cd-rom). Blinden en slechtzienden die lid zijn van de Dedicon-dienstverlening kunnen deze uitgaven aanvragen via het Loket Aangepast-Lezen (070-3381500, klanten@aangepast-lezen.nl) of bij Dedicon (0486 484 486, abonnee@dedicon.nl).