De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Zonder jaartallen heeft geschiedenis geen verband

[Interview met historicus Dick de Boer:] 'Je kunt op internet toch wel opzoeken dat in 1600 de slag bij Nieuwpoort was?' 'Jawel, maar je beseft de betekenis van belangrijke gebeurtenissen en feitjes pas als je weet wat eraan vooraf ging en wat erop volgde. Je moet oorzaak en gevolg aangeven, chronologische verbanden kunnen leggen. De Slag bij Waterloo is als slag niet zo belangrijk, maar het gevolg, de hergroepering van de macht in Europa, is dat wel. Geschiedenis is de samenhang zien.' […] 'Geschiedenis geeft toch geen antwoord op onze vragen?' 'Daar moet je geen overspannen verwachtingen van hebben, maar veel mensen wenden zich automatisch om troost en raad tot het verleden. Voor wijze lessen, of in elk geval verwacht men een soort antwoord op de vraag wie we zijn. Dat weten we niet, want we hebben tientallen jaren onze nationale geschiedenis laten versloffen. Dat kunnen we ons niet permitteren. De geschiedenis geeft ons een identiteit die hoort bij deze plek op de wereld. Wat overigens niets met nationalisme of patriottisme te maken heeft.'

Dagblad van het Noorden