De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Zonder Dan Brown geen dichters

[Ton Anbeek over de literaire canon die hij met Goedegebuure en Bekkering in 1990 samenstelde:] Onze lijst kwam in de pers: enorme deining. Wij zouden volkscommissarissen zijn, een literaire stasi. Terwijl we zelf de grootste reserves hadden! En nu, vijftien jaar later, klinkt van overheidswege weer de roep om een canon.' [Ingmar] Heytze: 'Niet zo'n gezonde ontwikkeling. Een wanhopige poging tot houvast, lijkt me.' Anbeek: 'Het gevoel heerst dat onze identiteit bedreigd is. Maar ik zie niet in hoe het lezen van boeken bijdraagt tot nationale identiteit.' Heytze: 'Je voelt je meer verbonden met iemand die óók het begindeuntje van Q&Q uit zijn hoofd kent.'

Volkskrant