De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Zachte krachten verenigt u

Ik heb een zwak voor Nederland. Maar ook niet meer dan dat. Vaderlandsliefde? Een heimatgevoel? Historische lotsverbondenheid? Nationale trots? Dat zijn wel erg grote woorden voor de paradoxale mix van gehechtheid, herkenning, vertedering en lichte gêne die me bekruipt voor dit kleine maar fijne landje.

Vrij Nederland