De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

'Vaderlandse 'hoera'-geschiedenis met een bijsmaak'

Persoonlijk vindt de Utrechtse hoogleraar [Maarten van Rossem] het vaststellen van een canon vol historische en culturele hoogtepunten een 'hypocriete zaak'. Het dient volgens hem niet het doel om Nederlanders enig historisch besef bij te brengen. 'Onze allochtonen moet worden ingepeperd hoe dapper het Nederlandse volkje wel niet is.' Als het aan politici als Maria van der Hoeven, minister van onderwijs, ligt zijn de Batavieren bij Lobith 'allemaal spontaan uit volle borst het nationale volkslied gaan zingen'. Niemand heeft echter wat aan een opsomming van historische feitjes die tot de zogenaamde Nederlandse 'hoera'-geschiedenis behoren, meent Van Rossem. 'Dat is een terugkeer naar de lesboekjes uit het begin van de 19de eeuw.'

Leidsch Dagblad